שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להעמיק את האמפתיה לבני הזוג שלכם