שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  היתרון בזה שלא מקבלים מה שרוצים