שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  כשהגוף והנפש נפגעים