שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  למצוא צחוק מתגלגל