שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  אבל מה אני עושה כשנפגעתי באמת?