שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לשים לב לסימני הסערה