שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להתמודד עם דברים קשים בעבר