שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לפנות לעבר הדברים הקשים