שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  נסחפים במעגל ההתמכרות