שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לקטוע את הרצף של היום שלכם