שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  תרגול התבוננות במחשבות