שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  רגע של שקט בתוך הטירוף