שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להתיישר עם חוכמה גדולה יותר