שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  כשאנחנו ממשיכים לעשות דברים שפוגעים בנו