שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  האומץ לנסות מחר שוב