שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לשאוף לריפוי עמוק יותר