שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לחגוג את העליות ולעקוב אחרי המורדות