שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להכיר באמת המורכבת של הריפוי