שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לאהוב את עצמך כדי לאהוב אחרים