שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  חשיבותם של אידאלים