שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  למה לשאוף למדליית הכסף במקום לזהב