שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לעזור לאנשים להיות מעניקים במקום לקחנים