שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להכין את המוח לקבל בשמחה אתגרים