שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להתחיל את השנה עם תקוות גדולות