שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  לקבל החלטות בלי חרטות