שיעור קודם סיים שיעור והמשך  

  להעדיף אנשים על פני פרויקטים